Te Ture mō Te Reo Māori 2016
Māori Language Act 2016

Te Wāhanga 1 Ko te ingoa me ngā whakataunga tīmatanga i te reo Māori

1 Te upoko

Ko tēnei te Ture mō Te Reo Māori 2016.