Te Ture mō Te Reo Māori 2016
Māori Language Act 2016

  • not the latest version
  • This version was reprinted on 23 May 2016 to make corrections to section 2 under section 25(1)(j)(i), (v) and (n) of the Legislation Act 2012.

Te Wāhanga 1 Ko te ingoa me ngā whakataunga tīmatanga i te reo Māori

1 Te upoko

Ko tēnei te Ture mō Te Reo Māori 2016.